Bản quyền Cempartner, 2019
Các nội dung có trong Ebook bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, văn bản, hình ảnh thiết kế, biểu mẫu, …thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Cempartner và tác giả Nguyễn Dương. Các nội dung không độc quyền, các báo cáo của các đơn vị nghiên cứu, … chúng tôi có trính dẫn nguồn thông tin đầy đủ. Bản quyền được bảo lưu, không được phép sao chép, tái bản toàn bộ hay từng phần.

Giới thiệu
Từ khóa Tiếng Anh
The 5W + 1H of Customer Experience
I.WHY?

 1. Trải nghiệm khách hàng là yếu tố cạnh tranh chính
 2. Những năng lực cũ không còn nhiều giá trị trong cạnh tranh
 3. Thực tiễn
  Mục đích của quản trị trải nghiệm khách hàng là
  Cách tiếp cận của quản trị trải nghiệm khách hàng là
  II. WHAT?
  Khái quát về Trải nghiệm khách hàng
  Trải nghiệm khách hàng là gì?
  Ba cấp độ Trải nghiệm khách hàng
  Quản trị Trải nghiệm khách hàng là sao
  Một số công cụ để cải tiến Trải nghiệm khách hàng
  Một là, chân dung khách hàng
  Hai là Bản đồ hành trình khách hàng
  Những nhầm lẫn
  Trải nghiệm khách hàng là Dịch vụ khách hàng
  Trải nghiệm khách hàng là Trải nghiệm người dùng
  III. Who CX?
  IV. When CX?
  V. How CX?
  Bảy bước để triển khai chương trình Trải nghiệm khách hàng
  trong công ty bạn
  Kết luận
  Phụ lục

Tải toàn văn ebook tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây