Các nhà đầu tư thiên thần thường đưa ra giá trị cho các yếu tố định tính nhất định của các công ty khởi nghiệp, bởi rất ít công ty trẻ đáp ứng hoặc vượt quá các dự đoán tài chính ban đầu của họ. Các nhà đầu tư này cũng phải giảm rủi ro xuống mức thấp nhất có thể bất kể là ở khu vực, sản phẩm hay ngành công nghiệp nào. Điều quan trọng đối với các nhà doanh nhân là xem xét các đề xuất và phương pháp để định giá doanh nghiệp mới khởi nghiệp của họ khi chưa có doanh thu. Tuy nhiên, việc hiểu được mọi phương pháp này cũng chỉ có thể giúp các doanh nhân tận dụng và đàm phán giá trị của doanh nghiệp với các nhà đầu tư.

Trước đó, tôi đã chia sẻ hai phương pháp thường được các nhà đầu tư thiên thần sử dụng để định giá công ty trước khi gọi vốn (Phương pháp định giá thẻ điểm và Phương pháp đầu tư mạo hiểm). Dưới đây là bài viết thứ ba cũng là phần cuối cùng trong chuỗi 3 bài viết, cách xác định giá trị của doanh nghiệp trước khi gọi vốn bằng Phương pháp Berkus.

Theo Dave Berkus, một nhà đầu tư siêu thiên thần, Phương pháp Berkus đã gán một con số hay còn gọi là một định giá tài chính cho từng yếu tố rủi ro thường gặp mà tất cả các công ty trẻ phải đối mặt sau khi gán cho các nhà doanh nhân một số giá trị cơ bản về chất lượng và tiềm năng ý tưởng của họ.

Để tính toán giá trị của một công ty, phương pháp Berkus sử dụng cả yếu tố định tính và định lượng (bằng cách gán một giá trị tiền tệ cho mỗi nhân tố đề cập bên dưới) dựa trên năm yếu tố:
Ý tưởng âm thanh (giá trị cơ bản)
Nguyên mẫu (giảm rủi ro công nghệ)
Nhóm quản lý chất lượng (giảm rủi ro thực hiện)
Các mối quan hệ chiến lược (giảm rủi ro thị trường)
Ra mắt sản phẩm hoặc bán hàng (giảm rủi ro sản xuất)

Với mỗi danh mục, bạn có thể kiếm được tối đa $500.000, con số này tạo tiền đề cho việc xác định giá trị công ty trước gọi vốn lên tới $2.000.000 – $2.500.000. Berkus đặt ngưỡng 20 triệu USD (năm thứ năm trong kinh doanh) để tạo cơ hội cho khoản đầu tư tăng giá trị gấp mười lần sau này. Dưới đây là đánh giá về một doanh nghiệp khởi nghiệp ảo minh họa các quy tắc chung của Phương pháp Berkus:
(Bảng) Phương pháp Berkus

Động lực giá trị Tăng giá trị công ty trước khi gọi vốn Giá trị được gán
1. Ý tưởng âm thanh (giá trị cơ bản) $0 – $500.000 $275.000
2. Nguyên mẫu (giảm rủi ro công nghệ) $0 – $500.000 $300.000
3. Nhóm quản lý chất lượng (giảm rủi ro thực hiện) $0 – $500.000 $350.000
4. Các mối quan hệ chiến lược (giảm rủi ro thị trường) $0 – $500.000 $150.000
5. Ra mắt sản phẩm hoặc bán hàng (giảm rủi ro sản xuất) $0 – $500.000 $75.000
Giá trị công ty trước khi gọi vốn $1.150.000

Theo bảng tính, với $500.000 là giá trị tối đa cho mỗi danh mục, tôi đã gán giá trị lớn nhất cho chất lượng của nhóm quản lý ($350.000) vì những người sáng lập có chuyên môn cao trong lĩnh vực của họ và vì một nhóm có chất lượng thì có thể giúp giảm rủi ro thực hiện. Xét cho cùng, nêu ý tưởng thì dễ, nhưng việc thực hiện mới nói lên tất cả. Và với rất nhiều rủi ro được đảm bảo bởi các nhà đầu tư như thế thì đội ngũ quản lý các doanh nghiệp chắc chắn phải đủ khả năng đạt được thành công lâu dài. Bên cạnh đó, nguyên mẫu của các công ty ($300.000) hợp lý, có rủi ro công nghệ tối thiểu. Cuối cùng, tôi đã thu được giá trị các công ty trước gọi vốn khoảng 1,2 triệu USD. Để ước tính giá trị công ty của bạn, hãy tải xuống một bản sao của Bảng tính Berkus này.

Phương pháp Berkus được phát triển vào thập niên 90 và gần đây Berkus đã tuyên bố, thiết lập ban đầu quá hạn chế do vậy phương pháp này chỉ nên được coi là một gợi ý thay vì một hình thức cứng nhắc. Phương thức này cho phép giá trị tối đa cao hơn đối với các yếu tố không được liệt kê. Chẳng hạn, giá trị công ty trước khi gọi vốn ở Thung lũng Silicon có thể đạt được mức cạnh tranh cao hơn ở Thành phố New York. Theo dữ liệu giá trị công ty của AngelList, giá trị trung bình của công ty trước khi gọi vốn ở Thung lũng Silicon là 5,1 triệu USD trong khi của thành phố New York là 4,6 triệu USD. Phương pháp Berkus có thể dễ dàng được sửa đổi để đáp ứng với các trường hợp hoặc điều kiện thay đổi.

“Trước khi có doanh thu, tôi không tin các dự án, thậm chí là các dự án được chiết khấu.”, theo Dave Berkus

Điều tối quan trọng là cách để ước tính giá trị doanh nghiệp trước khi tăng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư thiên thần. Tuy nhiên cũng cần phải hiểu được sự quan tâm của các nhà đầu tư, chẳng hạn như quy mô của hướng đi mà họ đang hướng tới. Hãy linh hoạt, bởi lẽ không có một mẫu số chung nào đối với việc định giá các công ty. Dù phương pháp Berkus sẽ không còn phù hợp một khi doanh nghiệp bắt đầu tạo ra doanh thu, nhưng chắc chắn nó có thể cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để xác định giá trị doanh nghiệp trong khi đàm phán với các nhà đầu tư.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây