mô hình cho vay ngang hàng
Posted in Fintech p2p lending

Cho vay ngang hàng (P2P lending)

Tác giả: Trung Anh I. Tổng quan về P2P lending Dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P lending) là một trong những mô hình Fintech…

Continue Reading...