Posted in Deep Tech

Deep Learning – Kỷ nguyên học sâu

Từ “Deep Learning” cách đây 3, 4 năm thì quả là “hot” trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Thời điểm cuối…

Continue Reading...
10 ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ phát triển nhờ thành phố thông minh
Posted in Báo cáo thị trường Deep Tech

10 ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ phát triển nhờ thành phố thông minh

Thành phố thông minh – nơi mà công nghệ sẽ không ngừng thu thập dữ liệu để quản lí tài sản và tài nguyên hiệu…

Continue Reading...
Posted in Deep Tech

Các xu hướng công nghệ hạng nặng – Deep Tech – 2019

Ngày càng có nhiều nhà khoa học, nghiên cứu gia tiến vào lĩnh vực khởi nghiệp. Rất nhiều trong số đó có mối liên hệ…

Continue Reading...