Các xu hướng công nghệ hạng nặng – Deep Tech – 2019

Ngày càng có nhiều nhà khoa học, nghiên cứu gia tiến vào lĩnh vực khởi nghiệp. Rất nhiều trong số đó có mối liên hệ mật thiết với công nghệ hạng nặng (Deep Tech). Họ giải quyết các vấn đề có độ phức tạp cao đồng thời mang lại giá trị rất lớn tại các lĩnh vực như: nông nghiệp, năng lượng, y tế… hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Báo cáo này của SOSV nhằm mang lại một bức tranh tổng quan về các xu hướng công nghệ hạng nặng – Deep Tech – 2019.

Tải toàn văn báo cáo tại đây.

Author: Richard Ma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *